Skicka din förfrågan Spontanansökan
Skicka din förfrågan Spontanansökan

Våra starkaste områden

Över 50 ServiceNow specialister

Konsulter, utvecklare och testare

100% ServiceNow CSA

Fullt certifierat team

Stöd från början till slut

från implementering, integrationer, utveckling av anpassade skript till licensrådgivning och återförsäljning

Omfattande erfarenhet

ITSM/ITOM/SPM/CSM/HRSD/SecOps-moduler

Internationella kunder

från Norden, DACH-länderna och Polen

ServiceNow PREMIER Partner

i Sverige, Danmark, Schweiz, Österrike, Polen, Storbritannien och Tyskland

Imponerande referenser

från finans, detaljhandel, hälsovård, tillverkning och professionella tjänster

Möt våra medarbetare

Vi erbjuder lösningar anpassade efter dina behov

Implementering

Vi guidar dig genom hela processen av ServiceNow-plattform implementering och anpassar den efter ditt företags mognad och utvecklingsnivå. De nuvarande lösningarna ersättas med ett modernt verktyg anpassat efter företagets affärsbehov. Vi utför:

Vi guidar dig genom hela processen av ServiceNow-plattform implementering och anpassar den efter ditt...

Visa mer
 • Insamling av affärskrav och identifiering av intressenter
 • Stöd med att förberedda en adoptionsplan för plattformen
 • Implementering som följer SIM (ServiceNow Implementation Methodology)
 • Konfigurering av ytterligare funktioner på plattformen
image2
Dölja text

Underhåll och administration

Du kan räkna med komplext tekniskt stöd genom verktygsunderhåll och hanteringstjänster. Därmed undviker vi oförutsedda incidenter som kan påverka ditt företagets effektivitet negativt. Vi erbjuder:

Du kan räkna med komplext tekniskt stöd genom verktygsunderhåll och hanteringstjänster. Därmed undviker vi...

Visa mer
 • Service Desk-tjänster, andra och tredje linjens support inom incident-, problem- och förändringshantering
 • Hantering av förfrågningar
 • Användar- och licenshantering
 • Grundläggande konfigurering
image2
Dölja text

Utveckling

Med vår hjälp kommer du att kunna använda ServiceNow:s potential fullt och helt. Våra experter kommer att genomföra rekommenderade ändringar och lägga till funktioner som förbättrar driften genom låg kodning (låg kod/ingen kod). De tar även hand om regelbunden utveckling av verktyget och dess integration med andra system. Med oss kan du räkna med:

Med vår hjälp kommer du att kunna använda ServiceNow:s potential fullt och helt. Våra...

Visa mer
 • Avancerad konfigurering av plattformen
 • Front-end och back-end utveckling av plattformen med hjälp av den agila metodiken
 • Integration med system från andra leverantörer
 • Proaktiva slutsatser om möjligheter och riktning för utveckling
 • Felkorrigering
image2
Dölja text

Uppgradering

Vi hjälper dig att optimera arbetet med ServiceNow-plattformen. Genom att uppgradera den till den senaste versionen ser vi till att ni får tillgång till de senaste, innovativa funktionerna som tillverkaren erbjuder. Därför kommer vi att följa deras riktlinjer som kräver underhåll av plattformen i en version som inte är äldre än den från ett år sedan. Vårt stöd omfattar:

Vi hjälper dig att optimera arbetet med ServiceNow-plattformen. Genom att uppgradera den till den...

Visa mer
 • Analys och presentation av förändringar i den nya versionen
 • Riskanalys och uppgraderingens påverkan på din plattform (Change Impact Assessment)
 • Uppgradering var 6:e eller 12:e månad som ett separat projekt eller en del av plattformens utveckling och underhåll.
 • Hantera problem som kan dyka upp på grund av uppgraderingen till den senaste versionen
image2
Dölja text

Användning av plattformen

Sii experter hjälper användarna på ditt företag att få ut maximal nytta av plattformen. Genom effektiv kommunikation och kunskapsspridning bland målgruppen identifierar vi förbättringsområden. Vi erbjuder:

Sii experter hjälper användarna på ditt företag att få ut maximal nytta av plattformen....

Visa mer
 • Vår unika utbildning för slutanvändare
 • Hjälp med intern kommunikation med slutanvändare
 • Identifiering och hantering av problem kopplade till plattformsanvändning
image2
Dölja text

Konsulttjänster

Våra experter kommer att stödja ditt team efter implementeringen av ServiceNow ITSM-modulen genom att optimera användningen av verktyget. Vi presenterar hur plattformen fungerar och förklarar ytterligare funktioner och hur man använder den för att automatisera flera processer, även utanför IT-området. Våra tjänster inkluderar:

Våra experter kommer att stödja ditt team efter implementeringen av ServiceNow ITSM-modulen genom att...

Visa mer
 • Analys av hur ni för närvarande använder ServiceNow samt konfigurationen av plattformen
 • Presentation och implementering av bästa praxis som anges både av tillverkaren och vår erfarenhet med andra kunder
 • Planering av andra applikationer, moduler och förbättringar av plattformen
 • Dedikerade möten för att förbereda IT- och affärsavdelningar för implementering av nya funktionaliteter enligt SIM-metoden (Service Implementation Methodology)
image2
Dölja text

Våra ytterligare tjänster

Allt du behöver från samma leverantör

Få ett erbjudande

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill lära dig mer om våra tjänster.

Skicka din förfrågan Skicka din förfrågan

Miguel Sii Sweden Managing Director

Get an offer

Spontanansökan

Hitta ett jobb som passar dig. Se lediga tjänster och ansök.

Ansök Spontanansökan

MalwinaSales and Delivery Operations Specialist

Join Sii

SUBMIT

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?