Skicka din förfrågan Spontanansökan
Skicka din förfrågan Spontanansökan

Våra största styrkor


50+ erfarna

50+ erfarna

säkerhetsspecialister

25+ projekt

25+ projekt

inom IT-säkerhet

Certifierade och säkra

Certifierade och säkra

projektrum

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet

ISO 9001, ISO 27001, ISO 15408

Certifikat

Certifikat

CISSP, CISM, GCIH, GCFE, CompTIA Security+

Vi täcker viktiga affärsområden

Vi erbjuder säkerhetssystem för applikationer och blockerar obehörig åtkomst till din IT-miljö. Analys av attackytor och hotmodellering gör att vi kan identifiera områden som behöver skyddas. Resultaten tillämpas för att skydda applikationens grund med hjälp av arkitektur och säkra kodgranskningar. Det sista steget innebär en sårbarhetsbedömning och penetrationstest.

Det ökande antalet cybersäkerhetshot innebär att det finns ett ständigt behov av övervakning och hantering av incidenter. Security Operations Center identifierar risker innan själva angreppet inträffar. När detekteringsprocessen är klar och problemet har lösts vidtar vi inneslutningsåtgärder. Våra SOC-analytiker arbetar också med att förbättra detekteringsregler för att avleda nya hot.

Implementeringen av en fullständig process för förebyggande av dataläckage gör att Sii DLP-teamet kan analysera dina data och identifiera områden som kräver skydd. Sedan utvecklar vi en strategi mot dataläckage och implementerar lämpliga DLP-verktyg som förbättrar säkerheten. Våra specialister konfigurerar varningsregler och testar dem för att kategorisera händelser. Sii operations team hanterar uppmärksammade DLP-händelser och detekterar snabbt potentiella incidenter.

Sii implementerar säkerhetslösningar efter en fördjupad analys av kundens förväntningar. Våra specialister undersöker både infrastruktur och nätverk för att göra processen för säkerhetsrådgivning så effektiv som möjligt. Vi stärker ditt cyberförsvar genom att utforma en offentlig nyckelinfrastruktur. Vid behov kan vi övervaka vi dina produkter när det gäller säkerhet och granskar viktiga säkerhetsdesignpunkter, inklusive källkoden.

Vår policy om säker hantering av användardata reglerar åtkomst till system och nätverk samt inloggningsprocesser. Siis specialister implementerar och konfigurerar Identity Access Management och Privileged Account Management-system, samtidigt som de erbjuder skräddarsydd utveckling, integration och servicedesk för IAM-aktiviteter. Med vårt stöd kan du styra användarnas tillgång till kritiska data och förhindra informationsläckage inom ditt företag.

När det gäller inbyggda produkter är säkerheten av högsta prioritet från den tidigaste möjliga designfasen. Vår definierade process innebär att vi kan identifiera alla kritiska säkerhetstillgångar, inklusive lösenord, konfigurationsdata och krypteringsnycklar. Därefter utförs en detaljerad bedömning av alla verkliga och potentiella hot mot de skyddade tillgångarna. Utformningen av motåtgärder mot de identifierade hoten är det sista steget. Processen baseras på en uppsättning specifika säkerhetskrav som härrör från olika standarder och certifieringskrav samt våra säkerhetarkitekters tidigare erfarenheter.

Applikationssäkerhet

Vi erbjuder säkerhetssystem för applikationer och blockerar obehörig åtkomst till din IT-miljö. Analys av attackytor och hotmodellering gör att vi kan identifiera områden som behöver skyddas. Resultaten tillämpas för att skydda applikationens grund med hjälp av arkitektur och säkra kodgranskningar. Det sista steget innebär en sårbarhetsbedömning och penetrationstest.

Security Operations Center

Det ökande antalet cybersäkerhetshot innebär att det finns ett ständigt behov av övervakning och hantering av incidenter. Security Operations Center identifierar risker innan själva angreppet inträffar. När detekteringsprocessen är klar och problemet har lösts vidtar vi inneslutningsåtgärder. Våra SOC-analytiker arbetar också med att förbättra detekteringsregler för att avleda nya hot.

Förebyggande av dataläckage

Implementeringen av en fullständig process för förebyggande av dataläckage gör att Sii DLP-teamet kan analysera dina data och identifiera områden som kräver skydd. Sedan utvecklar vi en strategi mot dataläckage och implementerar lämpliga DLP-verktyg som förbättrar säkerheten. Våra specialister konfigurerar varningsregler och testar dem för att kategorisera händelser. Sii operations team hanterar uppmärksammade DLP-händelser och detekterar snabbt potentiella incidenter.

Säkerhetsrådgivning och revision

Sii implementerar säkerhetslösningar efter en fördjupad analys av kundens förväntningar. Våra specialister undersöker både infrastruktur och nätverk för att göra processen för säkerhetsrådgivning så effektiv som möjligt. Vi stärker ditt cyberförsvar genom att utforma en offentlig nyckelinfrastruktur. Vid behov kan vi övervaka vi dina produkter när det gäller säkerhet och granskar viktiga säkerhetsdesignpunkter, inklusive källkoden.

Identity Access Management

Vår policy om säker hantering av användardata reglerar åtkomst till system och nätverk samt inloggningsprocesser. Siis specialister implementerar och konfigurerar Identity Access Management och Privileged Account Management-system, samtidigt som de erbjuder skräddarsydd utveckling, integration och servicedesk för IAM-aktiviteter. Med vårt stöd kan du styra användarnas tillgång till kritiska data och förhindra informationsläckage inom ditt företag.

Säkerhet för inbyggda system

När det gäller inbyggda produkter är säkerheten av högsta prioritet från den tidigaste möjliga designfasen. Vår definierade process innebär att vi kan identifiera alla kritiska säkerhetstillgångar, inklusive lösenord, konfigurationsdata och krypteringsnycklar. Därefter utförs en detaljerad bedömning av alla verkliga och potentiella hot mot de skyddade tillgångarna. Utformningen av motåtgärder mot de identifierade hoten är det sista steget. Processen baseras på en uppsättning specifika säkerhetskrav som härrör från olika standarder och certifieringskrav samt våra säkerhetarkitekters tidigare erfarenheter.

Vi är experter på cybersäkerhet

Branschledarna litar på oss

Kundcase

Visa alla

Få ett erbjudande

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill lära dig mer om våra tjänster.

Skicka din förfrågan Skicka din förfrågan

Miguel Sii Sweden Managing Director

Get an offer

Spontanansökan

Hitta ett jobb som passar dig. Se lediga tjänster och ansök.

Ansök Spontanansökan

MalwinaSales and Delivery Operations Specialist

Join Sii

SUBMIT

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?