Skicka din förfrågan Spontanansökan
Skicka din förfrågan Spontanansökan

Vårt Uppdrag

Vi är Power People

Det är vårt uppdrag att identifiera och befordra våra bästa medarbetare!

Sii Warsaw Team
Remek, Senior Test & Analysis Engineer

5 viktiga mål

Vi strävar efter att uppnå våra mål varje dag

01
Lönsamhet

Siis huvudsakliga mål är lönsamhet och en fortsatt ekonomisk hållbarhet.

Lönsamhet skapar möjlighet till nya investeringar med betydande fördelar för både kunder och medarbetare.

02
Nöjda kunder

Våra kunder är vår mest värdefulla tillgång. De ligger till grund för vår existens och utveckling – tack vare dem kan vi betala löner och räkningar.

Vi undviker dock att göra affärer med opålitliga och icke-lönsamma kunder. Vi vill endast fostra samarbete baserade på ömsesidigt förtroende som alla vinner på.

03
Nöjda medarbetare

Våra medarbetare är värda guld för vårt företag. Vi litar på dem, behandlar dem alltid rättvist och respekterar deras idéer, kritik och förslag på förbättringar. Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter till våra bästa medarbetare, vilket står i centrum för vårt uppdrag – Power People – som syftar till att identifiera och befordra de som är bäst.

04
Steget före

Vi fokuserar på att utvecklas över genomsnittet på marknaden och ligga steget före konkurrenterna. Vi respekterar våra konkurrenter och ser dem som både inspiration och motivation att sträva varje dag efter att vinna!

05
Kul

Vi vill kunna njuta och ha kul i vårt arbete. Det är vad som driver oss, är vår huvudsakliga motivation och ligger bakom vår passion.

Vi vill kunna njuta och ha kul i vårt arbete. Det är vad som driver oss, är vår huvudsakliga motivation och ligger bakom vår passion.

01
Lönsamhet

Siis huvudsakliga mål är lönsamhet och en fortsatt ekonomisk hållbarhet.

Lönsamhet skapar möjlighet till nya investeringar med betydande fördelar för både kunder och medarbetare.

02
Nöjda kunder

Våra kunder är vår mest värdefulla tillgång. De ligger till grund för vår existens och utveckling – tack vare dem kan vi betala löner och räkningar.

Vi undviker dock att göra affärer med opålitliga och icke-lönsamma kunder. Vi vill endast fostra samarbete baserade på ömsesidigt förtroende som alla vinner på.

03
Nöjda medarbetare

Våra medarbetare är värda guld för vårt företag. Vi litar på dem, behandlar dem alltid rättvist och respekterar deras idéer, kritik och förslag på förbättringar. Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter till våra bästa medarbetare, vilket står i centrum för vårt uppdrag – Power People – som syftar till att identifiera och befordra de som är bäst.

Vi vill kunna njuta och ha kul i vårt arbete. Det är vad som driver oss, är vår huvudsakliga motivation och ligger bakom vår passion.

04
Steget före

Vi fokuserar på att utvecklas över genomsnittet på marknaden och ligga steget före konkurrenterna. Vi respekterar våra konkurrenter och ser dem som både inspiration och motivation att sträva varje dag efter att vinna!

05
Kul

Vi vill kunna njuta och ha kul i vårt arbete. Det är vad som driver oss, är vår huvudsakliga motivation och ligger bakom vår passion.

Våra 14 centrala värderingar

Våra värderingar återspeglar oss själva - de ligger själen hos Siis

Status quo är inte tillfredsställande för oss – vi strävar ständigt efter att bli bättre, gå längre och framför allt besegra våra konkurrenter (den främsta anledningen att vi älskar vad vi gör!). Vi sätter ambitiösa mål och strävar outtröttligt efter att vara ledande inom tekniska konsulttjänster, digital omvandling och BPO i Polen. Vi är aldrig helt nöjda med våra resultat och utmanar oss ständigt att förbättra och leverera ännu bättre resultat. Vi ger aldrig upp och kämpar in i det sista för att göra det!

Positiv energi, optimism och entusiasm är vad som definierar oss. Problem och hinder dyker upp varje dag. Vi ser på dem som utmaningar och söker alltid efter nya, färdiga lösningar.

Ledarskap kräver att man fattar tuffa och impopulära beslut. Vi är inte rädda för att ta itu med utmaningar och risker samt ta konsekvenserna av våra val. Vi har alltid modet att uttrycka våra åsikter trots konsekvenserna, även när det handlar om kritik mot underordnade eller chefer. Vi undviker att vara politiskt korrekta. Vi talar ärligt även när vi inte kommer med goda nyheter.

Power People är förverkligandet av vår passion, både på jobbet och fritiden. Vi älskar verkligen människor, teknik och företagande. Vi älskar att lära oss och utvecklas och vi gör det med stor entusiasm, vilket återspeglar vårt stora engagemang.

Vi styrs av principen rent spel och behandlar både våra kunder och medarbetare rättvist. Vi betalar löner som återspeglar både det genomsnittliga marknadsvärdet och individuella resultat. Vi behandlar våra affärspartners rättvist genom att erbjuda priser som överensstämmer med den kvalitet vi levererar.

Vi äventyrar aldrig vår äkthet och förblir trogna till hur vi är. Vi överdriver inte våra förmågor utan kommunicerar direkt och rakt på sak utan att vara finkänsliga eller skönmåla saker.

Flexibilitet gentemot både våra affärspartners och medarbetare är nyckeln för oss. Vårt mål är att möta våra kunders förväntningar och krav samt anpassa oss till deras organisation och processer för att tillhandahålla bästa möjliga tjänster. Vi erbjuder våra medarbetare flexibla anställningsvillkor, möjligheten att arbeta hemifrån, ett spännande utbud projekt och möjligheten att byta karriär.

Förtroende och frihet

Vi tror på att ett starkt ömsesidigt förtroende är viktigt i alla relationer. Vi har förtroende för våra anställda och delegerar vår befogenhet att fatta beslut lägre ner i leden. Tack vare den självständig het som vi ger våra experter fattas besluten snabbare och mer effektivt.

Oavsett omständigheterna förblir vi lojala gentemot vårt företag och står enade med våra medarbetare. Vi kan lita på varandra i vått och torrt. Vi ger inte upp när vi stöter på problem, utan stöder istället varandra för att hitta de bästa lösningarna. Vi står enade och agerar tillsammans för att uppnå våra centrala mål, vilket återspeglas i vår integritet.

Trots vår framgång är vi inte självbelåtna eftersom vi vet att våra goda ekonomiska resultat kan förändras. Vi är blygsamma, ödmjuka och erkänner våra misstag eftersom vi vet att vi inte alltid har rätt. Vi älskar konstruktiv kritik, vilket för oss är ett sätt att förbättra oss. Vi vet att vi har mycket att lära av våra kollegor och kunder såväl som konkurrenter.

Kvalitet är vår prioritet! Vi är ytterst noga med att leverera högsta kvalitet i samarbete med våra olika avdelningar och enheter på Sii samt i samarbete med våra kunder, partners och leverantörer. Vi levererar projekt i tid, inom budgetramarna och med ytterst öga för detaljer. Vi kontrollerar och utvärderar våra aktiviteter regelbundet och noggrant med hjälp av nöjdhetsundersökningar samt interna och externa granskningar.

På Sii är vi alla jämställda. Oavsett roll, befattningsnivå, ålder, kön, religion eller andra faktorer respekterar vi varandra. Vi tycker att allas åsikter är lika viktiga och att vi alla kan bidra till vår tillväxt. Vi lyssnar på människor som har motsatta åsikter och olika perspektiv – vi anser att mångfald är en av våra tillgångar och gör det möjligt för oss att utvecklas.

Ett harmoniskt team som fungerar som ett väloljat maskineri är vår största tillgång. Vi vet att det som ensam är omöjligt att leverera tjänster av högsta kvalitet och att vi kan åstadkomma så mycket mer som ett team. När vi arbetar tillsammans utbyter vi erfarenheter och hjälper varandra osjälviskt så att vi kan växa oss starkare. Dessutom låter vi inte våra individuella skillnader distrahera oss från det som teamet strävar efter eftersom vi delar ett gemensamt mål. Trots konstruktiva konflikter mellan teammedlemmar letar vi alltid efter kompromisser och prioriterar majoriteten framför individuella intressen. Vi är inte rädda för att skilja oss från provokatörer med negativt inflytande på våra gemensamma resultat. Vi tror verkligen att det ger oss försprång och främjar ytterligare tillväxt.

Vi skyller inte våra misstag på andra. Vi ansvarar för våra egna resultat och tar egenansvar för våra misslyckanden och lär oss av dem.

Vi tror på att ett starkt ömsesidigt förtroende är viktigt i alla relationer. Vi har förtroende för våra anställda och delegerar vår befogenhet att fatta beslut lägre ner i leden. Tack vare den självständig het som vi ger våra experter fattas besluten snabbare och mer effektivt.

Status quo är inte tillfredsställande för oss – vi strävar ständigt efter att bli bättre, gå längre och framför allt besegra våra konkurrenter (den främsta anledningen att vi älskar vad vi gör!). Vi sätter ambitiösa mål och strävar outtröttligt efter att vara ledande inom tekniska konsulttjänster, digital omvandling och BPO i Polen. Vi är aldrig helt nöjda med våra resultat och utmanar oss ständigt att förbättra och leverera ännu bättre resultat. Vi ger aldrig upp och kämpar in i det sista för att göra det!

Positiv energi, optimism och entusiasm är vad som definierar oss. Problem och hinder dyker upp varje dag. Vi ser på dem som utmaningar och söker alltid efter nya, färdiga lösningar.

Ledarskap kräver att man fattar tuffa och impopulära beslut. Vi är inte rädda för att ta itu med utmaningar och risker samt ta konsekvenserna av våra val. Vi har alltid modet att uttrycka våra åsikter trots konsekvenserna, även när det handlar om kritik mot underordnade eller chefer. Vi undviker att vara politiskt korrekta. Vi talar ärligt även när vi inte kommer med goda nyheter.

Power People är förverkligandet av vår passion, både på jobbet och fritiden. Vi älskar verkligen människor, teknik och företagande. Vi älskar att lära oss och utvecklas och vi gör det med stor entusiasm, vilket återspeglar vårt stora engagemang.

Vi styrs av principen rent spel och behandlar både våra kunder och medarbetare rättvist. Vi betalar löner som återspeglar både det genomsnittliga marknadsvärdet och individuella resultat. Vi behandlar våra affärspartners rättvist genom att erbjuda priser som överensstämmer med den kvalitet vi levererar.

Vi äventyrar aldrig vår äkthet och förblir trogna till hur vi är. Vi överdriver inte våra förmågor utan kommunicerar direkt och rakt på sak utan att vara finkänsliga eller skönmåla saker.

Flexibilitet gentemot både våra affärspartners och medarbetare är nyckeln för oss. Vårt mål är att möta våra kunders förväntningar och krav samt anpassa oss till deras organisation och processer för att tillhandahålla bästa möjliga tjänster. Vi erbjuder våra medarbetare flexibla anställningsvillkor, möjligheten att arbeta hemifrån, ett spännande utbud projekt och möjligheten att byta karriär.

Oavsett omständigheterna förblir vi lojala gentemot vårt företag och står enade med våra medarbetare. Vi kan lita på varandra i vått och torrt. Vi ger inte upp när vi stöter på problem, utan stöder istället varandra för att hitta de bästa lösningarna. Vi står enade och agerar tillsammans för att uppnå våra centrala mål, vilket återspeglas i vår integritet.

Trots vår framgång är vi inte självbelåtna eftersom vi vet att våra goda ekonomiska resultat kan förändras. Vi är blygsamma, ödmjuka och erkänner våra misstag eftersom vi vet att vi inte alltid har rätt. Vi älskar konstruktiv kritik, vilket för oss är ett sätt att förbättra oss. Vi vet att vi har mycket att lära av våra kollegor och kunder såväl som konkurrenter.

Kvalitet är vår prioritet! Vi är ytterst noga med att leverera högsta kvalitet i samarbete med våra olika avdelningar och enheter på Sii samt i samarbete med våra kunder, partners och leverantörer. Vi levererar projekt i tid, inom budgetramarna och med ytterst öga för detaljer. Vi kontrollerar och utvärderar våra aktiviteter regelbundet och noggrant med hjälp av nöjdhetsundersökningar samt interna och externa granskningar.

På Sii är vi alla jämställda. Oavsett roll, befattningsnivå, ålder, kön, religion eller andra faktorer respekterar vi varandra. Vi tycker att allas åsikter är lika viktiga och att vi alla kan bidra till vår tillväxt. Vi lyssnar på människor som har motsatta åsikter och olika perspektiv – vi anser att mångfald är en av våra tillgångar och gör det möjligt för oss att utvecklas.

Ett harmoniskt team som fungerar som ett väloljat maskineri är vår största tillgång. Vi vet att det som ensam är omöjligt att leverera tjänster av högsta kvalitet och att vi kan åstadkomma så mycket mer som ett team. När vi arbetar tillsammans utbyter vi erfarenheter och hjälper varandra osjälviskt så att vi kan växa oss starkare. Dessutom låter vi inte våra individuella skillnader distrahera oss från det som teamet strävar efter eftersom vi delar ett gemensamt mål. Trots konstruktiva konflikter mellan teammedlemmar letar vi alltid efter kompromisser och prioriterar majoriteten framför individuella intressen. Vi är inte rädda för att skilja oss från provokatörer med negativt inflytande på våra gemensamma resultat. Vi tror verkligen att det ger oss försprång och främjar ytterligare tillväxt.

Vi skyller inte våra misstag på andra. Vi ansvarar för våra egna resultat och tar egenansvar för våra misslyckanden och lär oss av dem.

Vi tror på att ett starkt ömsesidigt förtroende är viktigt i alla relationer. Vi har förtroende för våra anställda och delegerar vår befogenhet att fatta beslut lägre ner i leden. Tack vare den självständig het som vi ger våra experter fattas besluten snabbare och mer effektivt.

Få ett erbjudande

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill lära dig mer om våra tjänster.

Skicka din förfrågan Skicka din förfrågan

Miguel Sii Sweden Managing Director

Get an offer

Spontanansökan

Hitta ett jobb som passar dig. Se lediga tjänster och ansök.

Ansök Spontanansökan

MalwinaSales and Delivery Operations Specialist

Join Sii

SUBMIT

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?