Skicka din förfrågan Spontanansökan
Skicka din förfrågan Spontanansökan

Programmets villkor

‘Rekommendera en vän till Sii’

1. Organisatörer

1) Sii sp. z o.o. Med säte i Warszawa, ul. Niepodległości 69, införd i bolagsregistret för nationella domstolsregistret som upprätthålls av huvudstaden Warszawas tingsrätt, 13:e kommersiella avdelningen av nationella domstolens register (KRS), under KRS number 0000249203, NIP (skatteregistreringsnummer): 525 23 52 907, - Härefter kallad "Sii Poland"

2) Sii Sweden AB, med säte i Livdjursgatan 4,121 62 Johanneshov, Sverige, införd i Bolagsverkets bolagsregister under registreringsnumret 559188 – 7954, aktiekapital SEK 50 000, - Härefter kallad "Sii Sweden"

3) Sii Ukraine, med säte i Velyka at Arnauts'ka Street 72, Odessa, Odessa Oblast, Ukraina, 65000, införd i det ukrainska bolagsregistret under nummer EDRPOU Code 34599738, - Härefter kallad "Sii Ukraine"

Sii Poland, Sii Sweden och Sii Ukraine kallas tillsammans härefter för "Sii"

2. Syfte med programmet
 1. Syftet med programmet "Rekommendera en vän för Sii" är att uppmuntra att skicka en väns CV för att rekommendera denna vän för en jobbannons i Sii. CV kan skickas av personer som indikeras på s. 4 här nedan. Om den rekommenderade personen, vars CV skickades till Sii enligt reglerna för programmet (härefter kallad ”kandidaten”) påbörjar samarbete eller anställning i det aktuella Sii och efter att hen arbetar minst 80 timmar per månad, kommer den rekommenderade personen att motta en av följande bonusar:
Sii enheten som inleder samarbete
med kandidaten
Specialisering/OmrådePraktikant
(0 – 0,5 års relevant erfarenhet)
Junior
(0,5 – 2 års relevant erfarenhet)
Reguljär
(2 – 5 års relevant erfarenhet)
Senior
(mer än 5 års relevant erfarenhet)
Sii PolandUtvecklare,
Administrator,
Arkitekt,
Testning och Kvalitetskontroll, Ingenjör,
Analytiker och Konsult, Projektledning,
Försäljning
0 PLN2 000 PLN4 000 PLN8 000 PLN
Sii PolandBackoffice och BPO,
Marknadsföring och Kommunikation, Projektledningskontor (PMO), Helpdesk och support,
Teknisk documentation, Tekniker,
Montör
0 PLN1 000 PLN2 000 PLN4 000 PLN
Sii enheten som inleder samarbete
med kandidaten
Kandidat med upp till 2 års yrkeserfarenhet krävs på en viss postKandidat med 2 till 5 års yrkeserfarenhet krävs på en viss postKandidat med mer än 5 års yrkeserfarenhet krävs på en viss post
Sii Sweden5 000 SEK10 000 SEK15 000 SEK
Sii Ukraine300 €600€1000€

Bonusen betalas ut i två delbetalningar, av Sii-enheten som samarbetar med kandidaten, enligt de regler som anges i dessa klausuler och villkor.

 1. Det faktiska värdet av den utgivna bonusen beror på kandidatens erfarenhet den dag då hen anställs av Sii. Kandidatens erfarenhet kommer att avgöras objektivt av Sii under hela rekryteringsprocessen. Den rekommenderande personen är ansvarig för att uppgifterna som anges i kandidatens CV är riktiga. Om det är stor skillnad mellan uppgifterna som anges i CV och verkliga förhållanden, reserverar sig Sii rätten att inte acceptera rekommendationen och inte dela ut bonusen eller ändra värdet på bonusen.
 2. Om samma kandidats CV skickas till mer än en person kommer bonusen att ges till den person som rekommenderade en given kandidat först, baserat på det datum då CV:t skickades till Sii.
 3. Om kandidatens CV redan har registrerats i Sii:s kandidatdatabas, men inte som ett resultat av programmet, kommer en bonus att utbetalas endast, om Sii som ett resultat av rekommendationen får väsentligt mer information om kandidaten, t ex om förändringar i yrkeserfarenhet, ytterligare tekniska färdigheter, certifikat och villighet att byta arbete.
 4. Om kandidatens CV redan har registrerats i Sii:s kandidatdatabas, som ett resultat av programmet kommer en bonus att utbetalas endast om
  1. Kandidaten registrerades i Sii:s kandidatdatabas för mer än än 12 månader sedan (perioden på 12 månader då en registrering räknas som ”aktiv” som beskrivs i sektion 2.8 – Programmets syfte) och
  2. På grund av rekommendationen får Sii viktig information om den rekommenderade personen, t ex om förändringar i yrkeserfarenhet, ytterligare tekniska färdigheter, certifikat och villighet att byta arbete.
 5. Bonusen kan ökas efter Sii:s gottfinnande, för en specificerad tid och kandidatens specificerade profiler:
  1. Varje gång kommer information om den ökade bonusen, dess varaktighet och sökta profil att publiceras på Sii:s profiler på LinkedIn.
  2. För att få den ökade bonusen för en rekommendation är det nödvändigt att skicka kandidatens CV och fylla i den föreskrivna blanketten inklusive all nödvändiga uppgifter om en kandidat, under den specificerade tidsperioden, till den specificerade filialen. Rekommendationen ska skickas genom blanketten ”rekommendera en vän för Sii” (Sii Poland - LINK, Sii Sweden - LINK, Sii Ukraine - LINK).
 6. Bonusen för rekommendationen kommer att utbetalas till varje person som uppfyller de kriteria som beskrivs i avsnittet 2.3-2.5 – Syftet med programmet och avsnittet 5 – Regler för deltagande i programmet.
 7. Rekommendationen gäller i 12 månader efter registreringen av CV:t i Sii:s kandidatdatabas.
  1. Om Sii påbörjar samarbetet eller anställer den givna kandidaten efter utgången av denna tid, kommer bonusen för rekommendationen inte att utbetalas.
  2. Sii förbehåller sig rätten att utbetala bonusen i förut nämnda fall, efter eget gottfinnande. Om det inträffar kommer personen som rekommenderar den givna kandidaten att informeras direkt.
 8. Bonusen ska betalas i enlighet med villkoren som beskrivs i avsnitt 6 nedan – Bonusutbetalningen.
3. Programmets varaktighet
 1. Programmet startar den 1 augusti 2022 och är inte tidsbegränsat.
 2. Sii kan bestämma sig för att ändra eller avsluta programmet när som helst efter eget gottfinnande.
4. Deltagare i programmet
 1. För att delta i programmet måste personer som rekommenderar kandidater uppfylla följande krav, beroende på respektive Sii-företag, till vilket rekommendationen skickas:
Sii Poland Sii Sweden Sii Ukraine
Vara en fysisk person somhar sin skattehemvist i Polen och inte behöver ett tillstånd för att arbeta i Polenhar permanent uppehållstillstånd eller ett personnummer i Sverigehar ukrainskt medborgarskap eller ett person-ID i Ukrainaoch rekommenderar en kandidat till Sii som svar på ett jobberbjudande på rekryteringsportaler eller Sii:s webbplats
 1. Sökande som är juridiska personer och alla andra enheter som inte är fysiska personer (t ex rekryteringsbyråer, rekryteringskonsulter) är exkluderade från programmet.
 2. Den rekommenderande personen kan delta i ett program oavsett det faktum att hen tidigare har deltagit i rekryteringsprogrammet till Sii.
 3. Deltagande i programmet innebär att du accepterar dessa klausuler och villkor.
5. Regler för deltagande i programmet
 1. För att delta i programmet ska en person som vill rekommendera en kandidat skicka kandidatens CV genom blanketten ”Rekommendera en vän till Sii” (Sii Poland - LINK, Sii Sweden - LINK, Sii Ukraine - LINK) medan programmet pågår. Den rekommenderande person behöver uppge förnamn, efternamn och e-postadress för kandidaten och bifoga hens CV.
 2. Kandidaten måste informeras om rekommendationen av den rekommenderande personen.
 3. Om kandidaten inte informeras om rekommendationen av den rekommenderande personen kommer bonusen inte att utbetalas.
 4. Kandidaten kommer att bli tillfrågad av Sii för medgivanden som krävs för att behandla personuppgifter för rekryteringsändamål.
 5. Om kandidaten inte ger Sii de begärda medgivandena inom 20 kalenderdagar på Sii:s begäran kommer kandidaten inte att tas i beaktande under rekryteringsprocessen för Sii, hens data kommer att tas bort och bonusen kommer inte att utbetalas till den rekommenderande personen
 6. En rekommenderande person kan rekommendera ett obegränsat antal kandidater.
 7. Rekommendationen av en kandidat måste referera till pågående öppna rekryteringsprocesser som kan hittas på följande webbplatser:
  1. Sii Poland
  2. Sii Sweden
  3. Sii Ukraine
 8. Bonus är inte tillämpligt för rekommendationer till praktikplatser, Sii-universitetets ambassadörer och utbildningar som organiseras av Sii.
 9. Om rekommendationen inte täcker någon av de öppna rekryteringsprocesserna har Sii en rätt att inte acceptera rekommendationen och att inte betala ut bonusen.
 10. Inom 3 arbetsdagar efter mottagandet av kandidatens CV kommer Sii att verifiera kandidatens status i Sii:s kandidatdatabas. Sii kommer att kontakta kandidaten för att bekräfta hens villighet att delta i rekryteringsprocessen, så väl som informationen som angavs i CV:t.
 11. Inom 5 arbetsdagar från registreringen av CV:t i Sii:s kandidatdatabas kommer den rekommenderande personen att motta information från Sii rörande kvalificeringen av rekommendationen till programmet, så väl som bonusen som kommer att utbetalas om kandidaten påbörjar samarbetet eller anställningen på Sii och uppfyller nödvändiga kriterier. Feedback kommer att skickas oavsett beslutet om att kvalificera sig för programmet.
 12. Om CV skickas till Sii Poland mellan 1 april 2022 och 31 juli 2022 gäller villkoren för det tidigare programmet “Rekommendera en vän för Sii”, de kan hittas här (LINK).
 13. Angående CV skickade till Sii Poland mellan 1 december 2020 och 31 mars 2022 kan klausulerna och villkoren för det föregående programmet ”Rekommendera en vän för Sii” tillämpas; de kan hittas här (LINK).
 14. Angående CV skickade till Sii Poland mellan 1 januari 2020 och 30 juni 2020 kan klausulerna och villkoren för det föregående programmet ”Rekommendera en vän för Sii” tillämpas; de kan hittas här (LINK).
 15. Angående CV skickade till Sii Poland mellan 1 oktober 2018 och 31 december 2019 kan klausulerna och villkoren för det föregående programmet ”Rekommendera en vän för Sii” tillämpas; de kan hittas här (LINK).
 16. Angående CV skickade till Sii Poland mellan 1 maj 2017 och 30 september 2018 är klausulerna och villkoren för det föregående programmet ”Rekommendera en vän för Sii” inte längre tillämpliga; vi har avslutat det programmet (LINK).
 17. Angående CV skickade till Sii Poland före 1 maj 2017 är klausulerna och villkoren för programmet ”IT Vänrekommendation” inte längre tillämpliga. Vi har avslutat det programmet (LINK).
6. Bonusutbetalningen
 1. Bonusen kommer att betalas ut i två delbetalningar:
  1. Den första halvan av bonusen efter att kandidaten har arbetat en månad på Sii.
  2. Den andra halvan av bonusen efter att kandidaten har arbetat sex månader på Sii, om kandidaten då fortfarande arbetar på Sii.
 2. Bonusen kommer att betalas till den rekommenderande personen enligt separata regler, beroende på vilken Sii som är betalare, ska betala bonusen och efter att kandidaten uppfyller kriterierna som beskrivs i dessa klausuler och villkor. Den rekommenderande personen kan behöva förse Sii med nödvändiga data för att betala ut bonusen eller vidta andra nödvändiga steg., Betalningen av bonusen beror på om den rekommenderande personen uppfyller dessa förpliktelser.
 3. Sii ska inte hållas ansvariga om bonusutbetalningen inte är möjlig på grund av orsaker som kan hänföras till tredje part eller rekommenderande person.
 4. Den rekommenderande personen har rätta att inkomma med ett klagomål rörande icke-uppfyllnad av dessa klausuler och villkor. Klagomålet måste komma in högst 5 arbetsdagar från datumet då Sii informerar den rekommenderade personen om beslutet om kvalificering för programmet. Klagomål måste skickas med e-post till följande adress: recommendations@sii.pl.
 5. Ett skriftligt klagomål bör inkludera:
  1. förnamn, efternamn och adress för den klagande;
  2. En precis beskrivning av bakgrunden för klagomålet.
 6. Sii ska behandla klagomålet omedelbart, men inte senare än inom 15 arbetsdagar efter mottagandet. Om klagomålet inte kan behandlas inom 15 arbetsdagar på grund av sakens komplexitet eller andra omständigheter om detta i samma form som klagomålet skickades i.
 7. Klagomål skickade till fel e-postadress, efter deadline eller som inte innehåller de erforderliga uppgifterna kommer inte att behandlas.
7. Diverse
 1. Den relevanta Sii-enheten är ansvarig för implementeringen av programmet - Sii Poland ska hantera rekommendationerna som adresserats till Sii Poland, Sii Sweden ska hantera rekommendationerna som adresserats till Sii Sweden, och Sii Ukraine ska hantera rekommendationerna som adresserats till Sii Ukraine. I varje Sii-enhet är det den relevanta rekryteringschefen för Sii som är ansvarig.
 2. Beslutsfattaren vid fall av ändringar rörande programmet och dess klausuler och villkor är rekryteringschefen för Sii.
 3.  Sii är ålagt att övervaka programmet och kontrollera efterlevnaden av dess regler. Att föra register över programmet åligger även det Sii.
 4. Alla detaljer rörande behandling av personuppgifter är inkluderade i sekretesspolicyn som kan hittas på webbplatserna:
  1. Sii Poland
  2. Sii Sweden
  3. Sii Ukraine
 5. Sii har rätt att ändra programmets regler, inklusive ändringar rörande varaktigheten av programmet och värdet av bonusen såväl som reglerna för hur bonusen betalas.
 6.  Informationen om programmet som återfinns i marknadsförings-och annonsmaterialet är endast avsett för informationsändamål. Bestämmelserna i dessa klausuler och villkor är bindande.
 7. Sii ska inte hållas ansvarigt för konsekvenserna av att deltagarna uppger falska uppgifter eller rekommendationer, Hela ansvaret för dessa lögner vilar på deltagaren
 8. Sii ska inte hållas ansvarigt för förseningar eller hinder i kommunikationen med deltagarna som är resultatet av omständigheter bortom Sii:s kontroll.
 9. I händelse av en dispyt kommer parterna att försöka lösa frågan i godo.
 10. Lagarna som är tillämpliga för alla dispyter i anslutning till programmet är lagarna som är tillämpliga i landet för den Sii-enhet som rekommendationen riktas till, t ex för rekommendationer riktade till Sii Poland är polsk lag tillämplig, för rekommendationer riktade till Sii Sverige är svensk lag tillämplig, och för rekommendationer riktade till Sii Ukraine är ukrainsk lag tillämplig.

SUBMIT

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?