This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • C++

Dodatkowe atuty:

 • Safety systems

Centrum Kompetencyjne Embedded w Sii to wewnętrzna jednostka organizacyjna, skupiająca ponad  500 specjalistów w całej Polsce!  Obecnie realizujemy około 100 projektów dla 50 Klientów z różnych branży m.in. motoryzacyjnej, IoT, telekomunikacyjnej i medycznej.

Stawiamy na rozwój i wymianę wiedzy organizując Akademie Embedded, szkolenia, mentoring techniczny czy umożliwiając zmiany projektów.

Obecnie poszukujemy C++ Embedded Developerów, którzy dołączą do istniejącego zespołu projektowego. Zespół rozwija oprogramowanie detektorów wielogazowych wykorzystywanych w branży przemysłowej.

Twoje zadania

 • Praca nad rozwojem oprogramowania detektorów wielogazowych zgodnie z ustalonymi normami bezpieczeństwa (głównie implementacja nowego kodu w języku C++ m.in. w wersji 14)
 • Pisanie testów jednostkowych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Realizacja pracy zgodnie z Agile
 • Współpraca z Klientem i dzielenie się wiedzą z innymi członkami zespołu we własnym obszarze specjalizacji

Twoje umiejętności
 • Doświadczenie w rozwoju oprogramowania na systemy wbudowane
 • Minimum 3 lata doświadczenia w programowaniu w języku C++
 • Znajomość protokołów komunikacyjnych (m.in. UART, SPI, I2C, BLE)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Otwartość na podróże biznesowe (2 razy w roku na 5 dni roboczych)
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie functional safety

Nr oferty 240411-96ZUL

Possible locations
 • Bydgoszcz
 • Gdansk
 • Katowice
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • C++

Nice to have:

 • Safety systems

Sii's Embedded Competence Center is an internal organizational unit, bringing together more than 500 specialists all over Poland! We are currently implementing about 100 projects for 50 clients from various industries including automotive, IoT, telecommunications and medical.

We focus on development and knowledge exchange by organizing Embedded Academies, training, technical mentoring or enabling project changes.

We are currently looking for C++ Embedded Developers to join an existing project team. The team develops software for multi-gas detectors used in the industrial sector.

Your role

 • Working on software development of multi-gas detectors in accordance with established safety standards (mainly implementation of new code in C++ version 14, among others)
 • Writing unit tests
 • Creating technical documentation
 • Implementation of work in accordance with Agile
 • Collaborating with the client and sharing knowledge with other team members in own area of expertise

Your skills

 • Experience in software development for embedded systems
 • Minimum 3 years of programming experience in C++ language
 • Knowledge of communication protocols (including UART, SPI, I2C, BLE)
 • Good knowledge of English language
 • Ability to work in a team, communication skills
 • Openness to business travel (2 times a year for 5 working days)
 • Functional safety experience is welcome


Job no. 240411-96ZUL

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?