This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Lublin
 • Warszawa

Wykorzystaj wolny czas w wakacje i rozpocznij karierę w najlepszym miejscu pracy w Polsce. Dołącz do Letniej Akademii Talentów w Sii!

W ramach płatnego  Programu Stażowego współpracujemy z 34 najlepszymi Uczelniami w kraju. W zeszłym roku dołączyło do nas 94 stażystów, a 69 z nich otrzymało propozycję stałej współpracy.

Dołączając do nas będziesz miał możliwość zdobywania doświadczenia w firmie nagradzanej jako Great Place to Work. Ponadto otrzymasz codzienną opiekę mentora. Najlepsi stażyści będą mieć szansę na kontynuację współpracy po zakończonym stażu.

Twoje zadania

 • Przygotowywanie comiesięcznych raportów i analiz
 • Wsparcie w tworzeniu rocznego budżetu, analiza odchyleń
 • Analiza rentowności projektów, przedstawianie wniosków i rekomendacji
 • Współpraca z menadżerami
 • Pomoc w uzupełnianiu ankiet dla klientów
 • Aktualizowanie raportu o konkurencji
 • Wspieranie zespołu w codziennych obowiązkach
 • Dbanie o dokumentację w dziale

Twoje umiejętności
 • Wysokie umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Office, szczególnie programu MS Excel
 • Komunikatywność, umiejętność współdziałania i budowania dobrych relacji
 • Dokładność, systematyczność, inicjatywa i pro-aktywność
 • Wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat studiów (finanse, ekonomia, zarządzanie)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym
 • Mile widziana znajomość Power Pivot, Power Query, Power BI lub SQL

Nr oferty 240322-JNE2G

Possible locations
 • Lublin
 • Warsaw

Take advantage of your free time during the summer and start your career at the best workplace in Poland. Join the Summer Talent Academy at Sii!

As part of our paid Internship Program, we cooperate with 34 of the best Universities in the country. Last year, 94 interns joined us, and 69 of them were offered permanent cooperation.

By joining us, you will have the opportunity to gain experience in an award-winning company as a Great Place to Work. In addition, you will receive daily mentoring. The best interns will have a chance to continue working with us after their internship.

Your role

 • Preparation of monthly reports and analysis
 • Support in the creation of the annual budget, analysis of deviations
 • Analyzing the profitability of projects, presenting conclusions and recommendations
 • Cooperation with managers
 • Assist in completing customer surveys
 • Updating the competitive report
 • Supporting the team in daily duties
 • Taking care of documentation in the department

Your skills
 • High analytical skills
 • Very good knowledge of Microsoft Office, especially MS Excel
 • Communication skills, ability to interact and build good relationships
 • Accuracy, regularity, initiative and pro-activity
 • University degree or final year student (finance, economics, management)
 • Knowledge of English at a minimum intermediate level
 • Knowledge of Power Pivot, Power Query, Power BI or SQL is welcome

Job no. 240322-JNE2G

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?