This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

Automatyzacja procesów biznesowych (RPA) staje się coraz bardziej obecna w naszym życiu, a niektórzy nazywają ją nawet cichą rewolucją. W Sii widzimy w tym ogromny potencjał – jako lider technologiczny na rynku zależy nam, by podążać za trendami oraz aktywnie korzystać z takich rozwiązań. Jeśli chciałbyś je z nami współtworzyć, to bardzo chętnie skorzystamy z Twojej pomocy i doświadczenia!

Brzmi interesująco? Zostań jednym z naszych Power People, bo wygląda na to, że szukamy właśnie Ciebie!

Twoje zadania

 • Automatyzacja procesów w oparciu o szczegółowe wytyczne biznesowe przy użyciu technologii UiPath
 • Analiza procesów biznesowych pod kątem możliwości ich automatyzacji
 • Budowa środowiska serwerowego i/lub chmurowego dostosowanego do potrzeb projektu
 • Rekomendowanie klientom rozwiązań z zakresu środowiska i budowy platformy w oparciu o UiPath
 • Wsparcie fazy wdrożenia
 • Optymalizacja aplikacji poprzez identyfikowanie i korektę błędów

Twoje umiejętności
 • Minimum 3 lata doświadczenia w realizacji projektów IT lub z zakresu rozwoju oprogramowania, najlepiej w zakresie automatyzacji procesów, systemów, aplikacji itp.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z platformą UiPath
 • Prowadzenie i nadzór nad przynajmniej pięcioma projektami automatyzacji procesów – od etapu analizy do wdrożenia na produkcję
 • Dobra znajomość Visual Basic for Applications i/lub języków skryptowych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolności analityczne na wysokim poziomie

Nr oferty 240220-02EQD

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work

Business process automation (RPA) is becoming more and more present in our lives, and some even call it a quiet revolution. At Sii, we see great potential in this - as a technology leader in the market, we are keen to follow the trends and actively use such solutions. If you would like to co-create them with us, we'd love your help and experience!

Sound interesting? Become one of our Power People, because it looks like we are looking for just you!

Your role

 • Process automation based on detailed business guidelines using UiPath technology
 • Analysis of business processes for automation opportunities
 • Building a server and/or cloud environment tailored to project needs
 • Recommending environment and platform building solutions based on UiPath to clients
 • Supporting the implementation phase
 • Optimizing the application by identifying and correcting errors

Your skills
 • Minimum 3 years of experience in IT or software development projects, preferably in process automation, systems, applications, etc.
 • At least 2 years of experience working with the UiPath platform
 • Leading and supervising at least five process automation projects - from analysis to production deployment
 • Good knowledge of Visual Basic for Applications and/or scripting languages
 • Knowledge of English to communicate freely
 • Ability to solve problems
 • Analytical skills at a high level

Job no. 240220-02EQD

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?