This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Częstochowa
 • Gliwice
 • Kielce
 • Piła
 • Toruń
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • MES

Dodatkowe atuty:

 • HP ALM

Dołącz do zespołu największego w Polsce Centrum Usług Testowych, tworzonego przez testerów dla testerów, w firmie regularnie nagradzanej nagrodami Great Place to Work. Gwarantujemy stały dostęp do wiedzy dzięki platformie szkoleniowej, webinarom i wymianie doświadczeń w ramach naszej społeczności, a także rozwój pod okiem mentorów.

Dla naszego klienta z branży medycznej poszukujemy doświadczonego Testera Manualnego, który dołączy do zespołu pracującego nad systemem dedykowanym do produkcji leków.

Będziesz mieć możliwość współpracy w środowisku międzynarodowym i przyczynienia się do poprawy zdrowia komfort i jakość życia pacjentów na całym świecie.

Nie czekaj, aplikuj!

Twoje zadania

 • Niezależna komunikacja z zespołem biznesowym i deweloperskim
 • Analizowanie wymagań w kontekście procesu biznesowego
 • Tworzenie i przeprowadzanie testów akceptacji biznesowej
 • Rozumienie funkcji w oparciu o narzędzia wewnętrzne systemu MES (zasady algorytmiki, programowania i HTML)

Twoje umiejętności
 • Minimum 5 lat praktyki w zakresie testowania oprogramowania
 • Doświadczenie lub chęć rozwoju w zakresie analizy biznesowej
 • Znajomość ISTQB (pożądany certyfikat)
 • Umiejętność tworzenia scenariuszy i przypadków testowych oraz dokumentacji technicznej
 • Podstawowe umiejętności programowania
 • Praktyczne doświadczenie z systemem MES (co najmniej 1 rok)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Dobra komunikacja w języku niemieckim lub chęć nauki języka niemieckiego

Nr oferty 240212-VZS4G

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Gdansk
 • Katowice
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Czestochowa
 • Gliwice
 • Kielce
 • Pila
 • Torun
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • MES

Nice to have:

 • HP ALM

Join the team of the largest Test Services Center in Poland, created by testers for testers, in a company regularly awarded with Great Place to Work awards. We guarantee constant access to knowledge through a training platform, webinars and experience sharing within our community, as well as development under the guidance of mentors.

For our client in the healthcare industry, we are looking for an experienced Manual Tester to join the team working on a system dedicated to drug manufacturing.

You will have the opportunity to work in an international environment and contribute to improving the health comfort and quality of life of patients around the world.

Don't wait, apply!

Your role

 • Communicate independently with the business and development team
 • Analyze requirements in the context of the business process
 • Create and execute business acceptance tests
 • Understand functions based on the internal tools of the MES system (algorithmic, programming and HTML principles)

Your skills
 • Minimum of 5 years of practice in software testing
 • Experience or willingness to grow in business analysis
 • Knowledge of ISTQB (certification desirable)
 • Ability to create scenarios and test cases and technical documentation
 • Basic programming skills
 • Practical experience with MES system (at least 1 year)
 • Very good knowledge of English language

Optional:

 • Good communication in German or willingness to learn German

Job no. 240212-VZS4G

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?