This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • SAP ABAP
 • Mobisys

Dodatkowe atuty:

 • SoH
 • S/4Hana
 • EDI
 • IDoc
 • Proxy
 • WebService

Dołącz do naszego zespołu SAP jako Developer Mobisys i weź udział w nowym projekcie!

Nasze Centrum Kompetencji SAP to jednostka organizacyjna składająca się z ponad 120 doświadczonych, certyfikowanych specjalistów posiadających kompetencje techniczne, biznesowe i funkcjonalne. Oferujemy szeroki zakres usług SAP, takich jak rozwój (ABAP, Fiori/UI5, Mobisys), rozszerzenia, integracje, migracje czy konwersje do HANA i S/4HANA.

Projekt, który będziesz wspierać związany jest z międzynarodowym wdrożeniem S4 HANA w branży energooszczędnych systemów grzewczych i wentylacyjnych wykorzystujących głównie odnawialne źródła energii.

Twoje zadania

 • Udział w rozwoju nowych interfejsów i utrzymanie istniejących
 • Wsparcie w zakresie rozwoju i podejmowania decyzji projektowych dotyczących rozwiązań i komponentów SAP
 • Praca nad specyfikacjami technicznymi oraz implementacja w ABAP na podstawie informacji dostarczonych przez funkcjonalnych konsultantów SAP
 • Projektowanie, implementacja i testowanie kodu w celu dostarczenia najlepszych rozwiązań zgodnie z najlepszymi praktykami i wymaganiami klientów
 • Bliska współpraca z klientami (możliwe podróże służbowe)

Twoje umiejętności
 • Minimum 5 lat doświadczenia z SAP ABAP, Mobisys i ABAP Objects
 • Doświadczenie w tworzeniu workflow, raportów, interfejsów, programów konwersji danych przy użyciu ABAP
 • Zrozumienie podstawowych modułów SAP, ich procesów głównych oraz struktur danych
 • Umiejętność pracy zarówno indywidualnej (motywacja własna), jak i w środowisku zespołowym
 • Dobre umiejętności komunikacyjne w języku angielskim

Nr oferty 240129-LPJA2

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • SAP ABAP
 • Mobisys

Nice to have:

 • SoH
 • S/4Hana
 • EDI
 • IDoc
 • Proxy
 • WebService

Join our SAP team as a Mobisys Developer and participate in a new project!

Our SAP Competence Center is an organizational unit consisting of more than 120 experienced, certified professionals with technical, business and functional competencies. We offer a wide range of SAP services such as development (ABAP, Fiori/UI5, Mobisys), extensions, integrations, migrations or conversions to HANA and S/4HANA.

The project you will be supporting is related to the international implementation of S4 HANA in the energy-efficient heating and ventilation systems industry using mainly renewable energy sources.

Your role

 • Participate in the development of new interfaces and maintenance of existing interfaces
 • Support development and design decisions for SAP solutions and components
 • Work on technical specifications and implementation in ABAP based on information provided by functional SAP consultants
 • Design, implement and test code to deliver best solutions according to best practices and customer requirements
 • Working closely with customers (possible business travel)

Your skills
 • Minimum 5 years of experience with SAP ABAP, Mobisys and ABAP Objects
 • Experience developing workflows, reports, interfaces, data conversion programs using ABAP
 • Understanding of basic SAP modules, their core processes and data structures
 • Ability to work both individually (self-motivated) and in a team environment
 • Good communication skills in English

Job no. 240129-LPJA2

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?