This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Lublin
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
Technologie i narzędzia
 • DAX
 • SQL
 • Excel
 • BI

Dołącz do zespołu Internal IT i obszaru Aplikacji Biznesowych. Wspieramy procesy operacyjne, decyzyjne i zarządcze w Sii. Odpowiadamy zarówno za warstwę danych, w tym gromadzenie danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, rozwój, obsługę i zarządzanie hurtowniami danych, optymalizację kostek OLAP oraz baz danych, jak i za warstwę raportową, czyli analizę, przetwarzanie, testowanie i wizualizację danych w celu dostarczenia użytkownikom jak najbardziej wartościowych informacji biznesowych.

Zatem, jeśli pasjonuje Cię obszar Business Intelligence i lubisz analizować dane, chcesz mieć wpływ na kształtowanie procesów operacyjnych, biznesowych i decyzyjnych oraz masz w genach dbałość o jakość danych – aplikuj!

Twoje zadania

 • Projektowanie i uruchamianie testów automatycznych
 • Tworzenie planów i przypadków testowych dla nowych oraz istniejących funkcjonalności
 • Analizowanie i raportowanie wyników testów
 • Proponowanie usprawnień w wytwarzanym oprogramowaniu
 • Współpraca z biznesem

Twoje umiejętności
 • Doświadczenie w automatyzacji testów w obszarze Business Intelligence
 • Wiedza w zakresie narzędzi do testowania danych
 • Znajomość języka oprogramowania DAX oraz SQL
 • Podstawowa wiedza z zakresu testów jednostkowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

Nr oferty 240108-SIUZ2

Possible locations
 • Lublin
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
Technologies & tools
 • DAX
 • SQL
 • Excel
 • BI

Join the Internal IT team and the Business Applications area. We support operational, decision-making and management processes at Sii. We are responsible for both the data layer, including collection of data from internal and external sources, development, operation and management of data warehouses, optimization of OLAP cubes and databases, and the reporting layer, i.e. analysis, processing, testing and visualization of data to provide users with the most valuable business information possible.

So, if you are passionate about the field of Business Intelligence and enjoy analyzing data, want to have an impact on shaping operational, business and decision-making processes, and have concern for data quality in your genes - apply!

Your role

 • Designing and running automated tests
 • Creating test plans and test cases for new and existing functionality
 • Analyzing and reporting test results
 • Suggesting improvements to the software being developed
 • Cooperation with business

Your skills
 • Experience in test automation in Business Intelligence area
 • Knowledge of data testing tools
 • Knowledge of DAX and SQL software language
 • Basic knowledge of unit testing
 • Ability to work in a team environment
 • Very good interpersonal and communication skills

Job no. 240108-SIUZ2

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?