This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa

Sii Polska to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się firm IT na polskim rynku. Jesteśmy obecni w 16 oddziałach w Polsce, w Szwecji oraz Ukrainie – to daje ogromne możliwości.

Duża różnorodność technologiczna projektów oraz ekspercka wiedza techniczna naszych inżynierów, którzy dzielą się z nami wiedzą nt. świata IT to nasz niezaprzeczalny atut!

Dołączając do naszego zespołu będziesz mieć możliwość szlifowania warsztatu rekruterskiego, ciągłego poszerzania wiedzy nt. nowoczesnych technologii poprzez uczestnictwo w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach, zapewnimy Ci również dostęp do różnorodnych narzędzi rekrutacyjnych tj. własny CRM, czy LinkedIn Recruiter.

Dołącz do Sii Polska jako Specjalista ds. rekrutacji i rozwijaj z nami najlepsze miejsce pracy w Polsce!

Twoje zadania

 • Samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne z branży IT
 • Aktywne działania skierowane na poszukiwanie i kontaktowanie się z kandydatami (direct search, znajomość narzędzi sourcingowych)
 • Weryfikacja i selekcja nadesłanych aplikacji
 • Wsparcie działań z obszaru Employer Branding
 • Współpraca i wsparcie klientów wewnętrznych w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Kandydatami, dbałość o Candidate Unique Experience
 • Współzarządzanie bazą danych kandydatów
 • Realizowanie bieżących działań poprawiających efektywność rekrutacji

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, filologia angielska)
 • Min. 4 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze rekrutacji w sektorze IT
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność, umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji
 • Zaangażowanie, ambicja, skupienie na osiąganiu celów zawodowych
 • Dokładność, profesjonalizm, dbałość o szczegóły realizowanych zadań
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność asertywnego przekonywania do swoich racji
 • Gotowość do pracy z biura 3 dni w tygodniu
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego

Nr oferty 231123-7OT2C

Possible location
 • Warsaw

Sii Poland is one of the largest and most dynamically developing IT companies on the Polish market. We are present in 16 branches in Poland, Sweden and Ukraine - this gives great opportunities.

The great technological diversity of projects and the expert technical knowledge of our engineers, who share their knowledge of the IT world with us, is our undeniable advantage!

Joining our team you will have the opportunity to polish your recruiting skills, constantly expand your knowledge of modern technologies through participation in internal and external training courses, we will also provide you with access to various recruitment tools, i.e. our own CRM or LinkedIn Recruiter.

Join Sii Poland as a Recruitment Specialist and develop with us the best place to work in Poland!

Your role

 • Independently conduct recruitment processes for specialized positions in the IT industry
 • Active activities aimed at finding and contacting candidates (direct search, knowledge of sourcing tools)
 • Verification and selection of submitted applications
 • Support of activities in the area of Employer Branding
 • Cooperation and support of internal customers in the implementation of recruitment processes
 • Building and maintaining long-term relationships with Candidates, taking care of Candidate Unique Experience
 • Co-management of the candidate database
 • Carrying out ongoing activities to improve the effectiveness of recruitment

Your skills
 • Higher education (preferred majors: psychology, human resource management, English philology)
 • Min. 4 years of experience in conducting recruitment processes independently
 • Experience in the area of recruitment in the IT sector is welcome
 • Highly developed interpersonal skills - communication skills, ability to establish and maintain good relations
 • Commitment, ambition, focus on achieving professional goals
 • Accuracy, professionalism, attention to detail of tasks performed
 • High personal culture and the ability to assertively argue your case
 • Willingness to work from the office 3 days a week
 • Very good knowledge of Polish and English

Job no. 231123-7OT2C

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?