This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Kwidzyn
Technologie i narzędzia
 • Microsoft Windows

IT Operations to Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania: stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung), serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), baz danych (SQL, Oracle), a także aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

Obecnie poszukujemy Specjalistów ds. wsparcia IT otwartych na realizację zadań stacjonarnych z biura klienta, jednego z oddziałów Sii, lub wyjazdowych w obszarze danego województwa. W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, zapewniamy możliwość dalszego rozwoju w wybranym kierunku.

Twoje zadania

 • Rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz aplikacjami wewnętrznymi
 • Przygotowanie komputerów użytkowników do pracy
 • Podstawowa konfiguracja serwerów, sieci LAN/WAN Wi-Fi
 • Poznanie mechanizmów monitoringu i analizy infrastruktury IT
 • Praca zgodnie ze standardami takimi jak: ITIL, PRINCE, ISO 9000, ISO 27000
 • Współpraca z międzynarodowym zespołem wsparcia

Twoje umiejętności
 • Minimum pół roku doświadczenia – w tym staże, praktyki
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Wiedza na temat budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Doświadczenie w konfiguracji MS Outlook, Teams oraz funkcji programów MS Word i Excel
 • Praktyczna znajomość usługi MS Active Directory
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją serwerów oraz utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi
 • Komunikatywność, otwartość, oraz dobra organizacja pracy własnej
 • Prawo jazdy kat. B

Nr oferty 231106-ATFMQ

Possible location
 • Kwidzyn
Technologies & tools
 • Microsoft Windows

IT Operations is a Competence Center responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung), servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), databases (SQL, Oracle), and applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are currently looking for IT Support Specialists who are open to onsite assignments from the client's office, one of Sii's branches, or offsite assignments in the area of a particular province. Depending on your experience, preference for the form of employment, types of tasks and financial expectations, we provide the opportunity for further development in the chosen direction.

Your role

 • Troubleshooting technical problems related to computer hardware and internal applications
 • Preparing users' computers for operation
 • Basic configuration of servers, LAN/WAN Wi-Fi networks
 • Familiarity with IT infrastructure monitoring and analysis mechanisms
 • Working in accordance with standards such as ITIL, PRINCE, ISO 9000, ISO 27000
 • Working with an international support team

Your skills
 • Minimum six months of experience - including internships, apprenticeships
 • Very good knowledge of spoken and written English - a prerequisite
 • Knowledge of computer hardware design and basic configuration elements
 • Experience in configuration of MS Outlook, Teams and MS Word and Excel functions
 • Practical knowledge of MS Active Directory service
 • Knowledge of server configuration and maintenance of LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Communication skills, openness, and good organization of own work
 • Driving license cat B

Job no. 231106-ATFMQ

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?