This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Java
 • Spring
 • SpringBoot
 • Hibernate
 • Microservices
 • Jenkins
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • MongoDB

Dodatkowe atuty:

 • Angular
 • Kotlin
 • AWS
 • Kubernetes
 • Kafka

Szukasz pracy jako Programista Java? Dołącz do prestiżowych projektów prowadzonych przez Sii. Nasze zespoły pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami w bankowości elektronicznej, systemami zarządzania cyklem życia produktów sportowych, oprogramowaniem do analizy obrazów DNA w czasie rzeczywistym, systemem do zarządzania cyfrowymi dowodami sądowymi, zintegrowanym pakietem narzędzi programistycznych mającym na celu uproszczenie procesu dostarczania oprogramowania, oprogramowaniem do obsługi płatności cyfrowych.

Twoje zadania

 • Opracowywanie, implementacja oraz testowanie oprogramowania przy użyciu zaawansowanych technologii
 • Dodawanie nowych funkcjonalności
 • Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej
 • Współpraca z innymi członkami zespołu, by lepiej zrozumieć problem oraz zaproponować nowe opcje optymalizacji i zmian

Twoje umiejętności
 • Minimum 3 lata komercyjnego doświadczenia w programowaniu w Java 8+ (mile widziana Java 11)  
 • Praktyczna znajomość Spring/Hibernate/JPA  
 • Doświadczenie w pracy z Jira/Confluence/Git/Maven/Jenkins 
 • Doświadczenie z bazami danych (Oracle/PostgreSQL/MongoDB)  
 • Umiejętność analitycznego myślenia  
 • Komunikatywność, otwartość, zaangażowanie 
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego   

Nr oferty 220601-IQTVF

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Java
 • Spring
 • SpringBoot
 • Hibernate
 • Microservices
 • Jenkins
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • MongoDB

Nice to have:

 • Angular
 • Kotlin
 • AWS
 • Kubernetes
 • Kafka

Are you looking for a job as a Java Programmer? Join prestigious projects led by Sii. Our teams are working on cutting-edge solutions in e-banking, sports product lifecycle management systems, real-time DNA image analysis software, digital forensic evidence management system, integrated software toolkit to simplify the software delivery process, digital payment software.

Your role

 • Develop, implement and test software using advanced technologies
 • Adding new functionality
 • Troubleshooting software problems
 • Preparing technical documentation
 • Collaborating with other team members to better understand the problem and propose new options for optimization and changes

Your skills
 • Minimum 3 years of commercial programming experience in Java 8+ (Java 11 preferred)
 • Practical knowledge of Spring/Hibernate/JPA
 • Experience working with Jira/Confluence/Git/Maven/Jenkins
 • Experience with databases (Oracle/PostgreSQL/MongoDB)
 • Ability to think analytically
 • Communication skills, openness, commitment
 • Very good knowledge of English

Job no. 220601-IQTVF

Why Sii

Great Place to Work since 2015

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 2,1BN to this benefit

PLN 500 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

7 500 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 300 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend
We hire them
You get up to 15 000 SEK

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Apply now Recommend a Friend

SUBMIT

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Detta innehåll är endast tillgängligt på engelska.

Är du säker på att du vill lämna sidan?